Fylkestinget - dag 1 - 29.09.2020 opning og kulturinnslag

Fylkestinget held fram på denne lenka: https://mediasite.sfj.no/Mediasite/Play/011f2fc2c5a24e189124e92723a1498d1d